Bethel Baptist Church 

4011 N. Kansas Ave.

Topeka, Kansas 66617

 

Bethel+Baptist+Fire.jpg